Насърчаване на туристическия сектор чрез дигитални инструмени и иновации - DIGITOUR
blog3

 

От началото на 2020, туризмът е един от най-засегнатите от COVID-19 сектори в световен мащаб. Към настоящия момент, МСП в туристическия бранш са изправени пред остра ликвидна криза, като загубите достигат до 85% за хотелите, туроператорите и туристическите агенции. За да останат стабилни и конкурентоспособни през следващите години, МСП се нуждаят от подкрепа, чрез която да се адаптират към новите предизвикателства и да намерят иновативни решения за ефективно и устойчиво управление, разработване на нови продукти и услуги, промотиране и маркетинг на предложенията към целевите им клиенти. Дигиталните инструменти и технологии биха могли да подпомогнат компаниите в тези техни усилия, но нивото на умения и познания в областта не е еднакво разпределено между европейските МСП дори и в рамките на отделните туристически екосистеми.

Проектът DIGITOUR ще подкрепи МСП в туристическия сектор чрез два типа ваучери, насочени към различни нива на дигитално развитие. Тези ваучери ще подпомогнат постигането на различни цели:

  • Ваучерът за повишаване на квалификацията и изграждане на капацитет е насочен към отделни МСП, които желаят да увеличат своите умения и познания по отношение на дигиталните инструменти и технологии, за да насърчат своята конкурентоспособност и растеж. Целта е да се подобрят дигиталните умения и капацитет на МСП в туризма и да се повишат знанията им за дигиталните инструменти и технологии чрез обучение и индивидуална консултантска подкрепа.
  • Ваучерът за иновации за сътрудничество е насочен към групи от МСП, които желаят да си сътрудничат по иновативни проекти на национално или международно ниво. Целта е да се насърчат иновативните идеи за дигитални решения от МСП за подобряване предлагането на продукти и услуги, тяхното управление, маркетинг и промотиране по нови и устойчиви начини. Адаптиране към новите предизвикателства на туристическия сектор и насърчаване на междусекторното и трансграничното партньорство между МСП и заинтересовани страни от бранша, доставчици на иновативни, цифрови и интелигентни решения и нови технологии. Чрез този ваучер ще бъдат насърчавани транснационални проекти за сътрудничество между МСП.

И двата ваучера ще допринесат за постигането на общата цел на проекта за устойчиво повишаване на конкурентоспособността и стабилността на туристическите малки и средни предприятия в Европа, за да се справят с новите предизвикателства на туристическия сектор, като усъвършенстват своите цифрови знания, насърчават иновативни устойчиви идеи и решения и повишават трансграничните и междусекторни партньорства.

Консорциумът DIGITOUR е съставен от организации от следните европейски страни – България, Чехия, Дания, Франция, Германия, Италия, Сърбия и Испания, предоставяйки нагледна картина на европейската туристическа панорама, от север на юг и от изток на запад. Някои от тези страни са сред водещите световни дестинации за международен туризъм, като Франция, Испания, Италия и Германия. Други са нововъзникващи дестинации, като източните страни. Координатор на проекта е Венециански клъстер (Италия).

Консултантски Клъстер Веритас е силно мотивиран за изпълнението на проекта и се ангажира с взаимно и силно сътрудничество, насочено към постигане на стратегическите му цели.

На база на получените предложения, броят на МСП, които ще си сътрудничат по втория вид ваучер, и предложения бюджет на проектните предложения, DIGITOUR очаква да предостави финансова и нефинансова подкрепа на най-малко 138 компании от 12 държави. През 26-месечния период на проекта се очаква DIGITOUR да създаде благоприятна и приобщаваща среда за иновации, изграждане и усъвършенстване на европейските МСП в туризма, за да бъдат готови да интегрират иновативни дигитални инструменти в съответствие с техните специфични нужди и да разработват нови предложения и бизнес модели с подкрепата на експерти.

Повече информация за графика на проекта, събитията и основните дейности ще бъде достъпна скоро чрез официалния уебсайт на проекта и неговите канали в социалните медии. #DIGITOUR

Назад
Зона за членове
 
< Сеп 2020  Октомври 2020  Ное 2020 >
ПВСЧПСН
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031